رشته تحصیلی شهرسازی و آمایش شهری

 
شهر سازی و آمایش
 
زمانی که در فرانسه ، مهد آمایش سرزمین در جهان و پیشقراول آموزش و پژوهش در این رشته ، به توصیه سفارت جمهوری اسلامی ایران که ایران پس از انقلاب را به شدٌت نیازمند تحصیلکرده ی آمایش سرزمین معرفی می کرد ؛ یعنی در اواخر دهه 1980 و حوالی 1360 خورشیدی ، به تحصیل در این رشته پرداختم بر حسب اتفاق محل اقامت دوم من در فرانسه ، یعنی ناحیه اکس - مارسی ، دارای معتبر ترین ، یا لااقل یکی از معتبر ترین ،انستیتوهای آمایش سرزمین در فرانسه به شمار می رفت ؛ به این دلیل که تعدادی از مشهورترین استادان این رشته در جهان اصالتا" از آن ناحیه و خواهان تمرکز مطالعات و آموزش آمایش سرزمبن در شهر اکس آن پرووانس ، 26 کیلومتری شهر مارسی و دارای دانشگاهی مشترک با آن ، بودند ، جغرافیای آن ناحیه ( استان پرووانس ) از نظر توپولوژی ، به ویژه توپولوژی شهرهائی چون مارسی  ، غنی یود، و..مارسی دومین شهر بزرگ فرانسه به شمار میرفت که امروز پس از مارسی و لیون ، در مقام سوٌم قرار گرفته است .بنابر این چون در زمان حاضر ( سال 2015 ) آموزش آمایش سرزمین ، به ویژه آموزش آمایش شهری ، در شهرهای پاریس و لیون قوی ترین بنظر می رسد ابتدا از مکاتب آمایش شهری در این دو شهر ، و طبیعتا" شهر پاریس  ، و نهایتا" مشهورترین دانشگاه مربوطه که یکی از بزرگترین دانشگاههای جهان هم هست ، یعنی دانشگاه سوربن ( که حال دانشگاه شماره یک پاریس هم نامیده می شود ) شروع می کنم .در رشته آمایش شهری ، معادل شهرسازی ، گرچه دانشجوئی که میخواهد به این رشته وارد شده در آن شغلی بیابد و فعال شود میبایست اطلاعات لازم از معماری ، مهندسی عمران ، برنامه ریزی ، و نظایر آنها را داشته باشد اصل بر علوم انسانی ( جغرافیا و ... ) و علوم اجتماعی ( علوم اقتصادی - جامعه شناسی - مردم شناسی - علوم سیاسی - حقوق - علوم مدیریت - و...) است که نهایتا" جایگاه اساسی این رشته را در رده علوم انسانی و اجتماعی قرار داده است . 
مهارت های مربوط به آمایش سرزمین در هرسال تحصیلی مشخص است و سال پس از آن قاعدتا" افزایش می بابند . مهارت سطح نخست را می توان معادل برنامه درسی - دانشگاهی سال نخست این رشته محسوب داشت .

مهارتهای سال اوٌل رشته درسی شهرسازی و آمایش (1)
دانشگاه سوربن ( دانشگاه شماره یک پاریس )
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رشته شهرسازی و آمایش
گرایش شهرسازی و محیط زیست
 در قلمرو تخصصی شهرسازی و آمایش
( ادامه دارد )
(1) لازم به یاد آوری است که بر خلاف کشورهای درحال توسعه و عقب مانده ، این رشته فقط به نام آمایش شهری خوانده نشده به دلیل لازم و ملزوم بودن آمایش شهری و شهرسازی آن را بنام شهرسازی و آمایش می خوانند ؛ و طبیعتا" رشته هائی که فقط آمایش شهری یا شهرسازی را آموزش میداده اند تحت الشعاع این رشته قرار گرفته به تدریج از صحنه ی برنامه های آموزشی فرانسه حذف می شوند - اگر تا کنون به تمامی حذف نشده باشند ...
/ 0 نظر / 215 بازدید