تعریف آمایش شهری

معمولا" آمایش شهری را تعریف نمی کنند ؛ امٌا
بنا به یک تعریف :
آمایش شهری عبارت است از رسیدگی به مسائل و مشکلات شهری اولویت دار در رفع و تخفیف  ، نهایتا" به منظور توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی  جامعه شهری ، کاهش نشر گازهای گرمخانه ای ، به خصوص با دستیابی یا تقریب به یک شهر پایدار ؛ حفاظت از منابع طبیعی شهر ، مناظر زیبا ، و تمامی سرزمین شهر در عین ایجاد شرایط عرضه ی کافی مسکن به ساکنان و رفع نیازساکنان در این مورد . 
/ 0 نظر / 82 بازدید