# آمایش_شهری_در_فرانسه

تاریخچه آمایش شهری در فرانسه

   تاریخچه آمایش شهری در فرانسه پروؤه های بزرگ آمایش شهری ، خواه آنها که ناشی از نوسازی شهری بوده اند ؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

تعریف شهر (2) ؛ برگرفته از فرهنگ رورسو

شهرمجتمعی است قابل توجه ، برخلاف ده ، که غالب ساکنانش دارای فعالیتی غیر کشاورزی هستند . برگرفته ازفرهنگ فرانسوی رورسو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

آمایش شهری چیست ؟ : تعریف و مضمون (4)

  تعریف آمایش شهری در فرانسه           در ماده 300 از قانون شهرسازی فرانسه آمده است : اقدامات یا عملیات آمایش در شهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 168 بازدید