# آمایش_شهری

تاریخچه آمایش شهری در فرانسه

   تاریخچه آمایش شهری در فرانسه پروؤه های بزرگ آمایش شهری ، خواه آنها که ناشی از نوسازی شهری بوده اند ؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری

  آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری نا آگاهی دانشجویان داوطلب تحصیل در کشورهای پیشرفته و حتی عدم کفایت اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2)

تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری (2) اولویت های آمایش شهری در اولویت های آمایش شهری از سه نوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید

تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری

تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری       حقیقت این است که شهر سازی ، بر خلاف آنچه که در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

چه تفاوتی بین آمایش شهری و شهر سازی وجود دارد ؟

ما ، در اینجا ، چندان توجٌهی به کشورهای عقب مانده و بسیار عقب مانده در علوم انسانی و اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

تحصیلات آمایش سرزمین - شهرسازی در دانشگاه نانت فرانسه

  ساختن یک کارخانه ، یا به طورکلی تاسیس یک بنگاه اقتصادی ، تعمیر یک خانه کشیدن یک خیابان عقب نشینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید