# آمایش_سرزمین_چیست_؟

تعریف آمایش سرزمین : ساماندهی کشور توسط مدیریت دولتی

آمایش سرزمین ، مجموعه عملیاتی است که توسط مدیریت بخش عمومی ، یعنی دولت - شهرداری - و... نظایر آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید