# آمایششهری_چیست_؟

آمایش شهری چیست ؟ ؛ تعریف و توضیح

    آمایش شهری چیست ؟ تعریف و توضیح       آمایش شهری بخشی از آمایش سرزمین ِ تمام کشور است که در محدوده ی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1065 بازدید