آمایش شهری چیست ؟ ؛ تعریف و توضیح

 

 

آمایش شهری چیست ؟ تعریف و توضیح
 
 
 
آمایش شهری بخشی از آمایش سرزمین ِ تمام کشور است که در محدوده ی جغرافیائی شهر عمل می کند (1) .
عمل آمایش شهری در واقعیتِ امر ابدا" غریب نیست ؛ وقتی ما به ساختن یک کارخانه یا به طورکلٌی تاسیس یک بنگاه ، نوسازی یک خانه درشهر ، کشیدن یک خیابان و امثال آنها می پردازیم مشغول آمایش کردن شهر شده ایم . هریک ازاین عمل ها جزئی از اصلاح ، بهبود و توسعه شهر به شمار می روند ، و چون در تغییر شکل یا به اصطلاح چهره جغرافیایی شهر تاثیر می گذارند جزئی از آمایش سرزمین محسوب می شوند : آمایش شهری
با اینهمه آمایش شهری آنطور که جغرافیادانان کشور های در حال توسعه تصور ومعرفی می کنند تقریبا" همان جغرافیای شهری نیست . جغرافیا فقط شامل روشهای شناخت چهره ی زمین است و نه عمل بر روی آن که مستلزم روشهای آمایشی و قبل از همه اتخاذ سیاست یا سیاستهائی از آمایش سرزمین و آمایش شهری است .
سیاست آمایش شهری
آمایش شهری ، قبل از این که به عمل بپردازد ، نوعی تفکر ، مبانی و معیار های تصمیم گیری در امر توسعه ی مبتنی بر اراده قبلی ، عالمانه وخرد مندانه است که آن را « سیاست آمایش شهری » می خوانند .
( ادامه دارد )   
(1) . در توضیح این مطلب بهتر است قبل از ادامه ی مطالعه ی آن ، به مطالعه ی ترجمه ی « آمایش سرزمین چیست؟ : تعریف آمایش سرزمین » در سایت های مربوطه از پژوهشگر حاضربپردازند .
/ 0 نظر / 1159 بازدید