برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا

 

برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا

آمایش چیست ؟

آمایش سرزمین ( عمومی )

آمایش شهری (1)

آمایش روستائی (2)

آمایش منظره

و تا حدود لازم :

معماری ( طرٌاحی ناحیه ، طرٌاحی شهری )

معماری داخلی ( طرٌاحی داخلی )

طرٌاحی استراتژیکی محیط زیست مبنی بر حفاظت از آن

تاسیسات و تجهیزات عمومی شهری و روستائی

حمل و نقل شهری

طرح و برنامه شهری

تلفیق طرح ها و برنامه ها (3)

و....

علیرضا آیت اللهی :

(1) امروزه در فرانسه غالبا" دو رشته تحصیلی « آمایش سرزمین شهری » و « شهرسازی » را از یکدیگر غیر قابل تفکیک می شمارند .

(2) در اوائل تاسیس رشته آمایش سرزمین ، اکثرا" گرایش شهری را از گرایش روستائی جدا می پنداشتند و جدا می کردند ؛ برخی معتقد بودند که این دو گرایش در کشورهای توسعه یافته جدائی ناپذیرند و جداییشان مختص کشورهای در حال توسعه است . پژوهشهای سی ساله این نویسنده در ایران ، بخصوص در بخش تحقیقات عمران و خدمات شهری سازمان برنامه ، نشان داد که در ایران نیز ، در عمل ، تا حدودی بسیار زیاد تفکیک ناپذیرند .

(3) دروس دیگری نیز معمولا" به عنوان پایه تدریس می شوند ؛ مثل :

جفرافیا در تمام ابعاد عملی آن

علوم اقتصادی مرتبط

جامعه شناسی و بخصوص جامعه شناسی شهری

و.....

 

منبع اصلی :

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/amenagement/

 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید