معنی ، مضمون و تعریف آمایش شهری

آمایش شهری مقوله ای ازآمایش سرزمین ، و تا حدودی مترادف با برنامه ریزی برای توسعه مبتنی بر سرزمین ( جغرافیای)  شهر است که خود به هشت فصل یا  مقوله ی اساسی به صورت زیر تقسیم می شود :
تجهیزات عمومی شهری
زیر بناهای حمل و نقل
بندرگاهها و ورودی های شهرها
فضای سبز
مسائل و مشکلات شهری
مسکن
معابر عمومی
میدان ها  
/ 0 نظر / 41 بازدید