آمایش چیست ؟

آمایش ، اصطلاحا" به معنی ساماندهی یک محل ( مکان ) است ؛ مثل آمایش یا ساماندهی یک آپارتمان .

آمایش هر چیزی به معنی یافتن بهترین محل جای دادن آن به منظور حدٌ اکثر استفاده از آن چیز است . مثلا" حتی وقتی نوشته ای را ویرایش می کنیم ، و بهترین جارا برای فلان کلمه در آن می یابیم ، در واقع به آمایش متن و آمایش کلمه پرداخته ایم .

امٌا این اصطلاح را در عمل ، اکثرا" در باره یک فضای جغرافیائی ، به ویژه سرزمین بکار می برند .

نیز نگاه کنید به : آمایش در جغرافیا
/ 0 نظر / 117 بازدید