تعریف شهر (2) ؛ برگرفته از فرهنگ رورسو

شهرمجتمعی است قابل توجه ، برخلاف ده ، که غالب ساکنانش دارای فعالیتی غیر کشاورزی هستند .
برگرفته ازفرهنگ فرانسوی رورسو reverso
 
/ 0 نظر / 45 بازدید