تفاوت است بین استاد دانشگاه و متخصص آمایش با رانتی های سارق

چگونه کسانی که از این وبلاگ می دزدند و مطالبش رابا جرح و تعدیل هائی بنام خودشان ، حتی در سایت ها !!! ، می آورند خود را استاد دانشگاه ! و مدیر پروژه معرفی می کنند ؟!!! . تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! : مدرک ، حتی در خارج از کشور ، رانتی و بورسیه ای و خریدنی ! ، استخدام هم که اینطوری ... و گرفتن پروژه هم که لابد مشارکتی ! ...

/ 0 نظر / 41 بازدید