تعریف شهر (1) ؛ برگرفته از دائرة المعارف لاروس Larousse

در جوامع پیشرفته ی علمی که ما ، از نظر آمایش سرزمین ، جامعه دیگری جزجامعه علمی - عملی فرانسه را نمی شناسیم ، تعریف علومی که به کاربرد کشیده می شوند ؛ مثل همین آمایش شهری 
یکی ، توسط پژوهشگران و استادان بزرگ این رشته صورت می گیرد ؛ و
دیگری ، که می تواند به عنوان « تعریف واقعی » شناخته شود ، توسطجمعیاز رهبران و متخصصان حقیقی رشته مربوطه ،و دست اندرکاران اجرائی که بر عملی بودن موضوع تاکید دارد ؛ و نهایتا" به منظور اجرا به صورت مادٌ ه ای قانونی مدون می شود .
بدینترتیب است که معتبرترین تعریف آمایش شهری در جهان را در مادٌه 300 قانون شهرسازی فرانسه شاهد هستیم .
تعریف « آمایش » سرزمین را درسایت های « آمایش سرزمین » و « آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور » مشاهده می فرمائید. امٌا « شهری » آن کدام است و اصولا" شهر کجاست ؟
ابتدا به تعاریف انسیکلوپدیک ( دانشگاهی - دائرة المعارفی ) می پردازیم

تعریف شهر (1) ، برگرفته از لاروس ( larousse) :

شهر ، مجتمعی است نسبتا" مهم ؛ که ساکنانش دارای فعالیت هائی گوناکون باشند .
( با جمعیتی لااقل 2000 نفر )
نیزنگاه کنید به سایر تعاریفی که در پی این تعریف می آیند .
/ 0 نظر / 50 بازدید