آمایش شهری چیست ؟ : تعریف و مضمون (4)

 
تعریف آمایش شهری در فرانسه
 
 
 
 
 
در ماده 300 از قانون شهرسازی فرانسه آمده است : اقدامات یا عملیات آمایش در شهر سازی فرانسه به منظور :
اجرای یک پروژه شهری
تهیه و اجرای یک سیاست محلی ازسکونتگاه انسانی
سازماندهی حفاظت ها ( از پارک های ملٌی - و... )
گسترش و ایجاد فعالیت های اقتصادی
توجه به توسعه ی تفریحات سالم و جهانگردی
ایجاد تاسیسات عمومی
مبارزه بر علیه آلاینده ها
کمک به نوسازی شهر
حفاظت و اعتلای میراث فرهنگیِ ساختمانی یا غیر ساختمانی
اماکن و فضاهای عمومی
*
توضیح : اجرای این ماده در آمایشگری شهرها ، و اصولا" مطالعات و آگاهی دقیق از وضعیت آنان و برنامه ریزی پروژه های شهری ، به سِماپا ( موسسه مطالعات ، و مدیریت امور آمایشی شهر پاریس ) واگذار شده است .  
/ 0 نظر / 23 بازدید