آمایش شهری چیست ؟ : تعریف (2). سیاست آمایش شهری

سیاست آمایش شهری
 
سیاست آمایش شهری ، در مجموعه ی تکاپو در راه رسیدن به توسعه پایدار ، با اشتیاق بهترسازی ، یا اصلاحِ بسترزندگی مردم شهر ، مساعدت به توسعه اقتصادیِ آن ، و توجه اساسی به عناصر محیط زیستی در تهیه و اجرای پروژه های توسعه شهری است .
/ 0 نظر / 97 بازدید