آمایش شهری چیست ؟ تعریف و مضمون (3)

تعریف آمایش شهری

آمایش شهری عملی است که طبق آن ، شهر و کوی و برزن هایش با یکدیگر هماهنگ می شوند ؛ وقلمرو پروژه ای است که درآن تمام کارکردها ی شهر از دید گاه :
شهرسازی
فضای جغرافیایی
معماری
محیطزیست
اجتماعی
و
توسعه ی محلی
مورد توجه قرار می گیرند .
/ 0 نظر / 18 بازدید