alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
رشته تحصیلی شهرسازی و آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/۱۱/٧
 
شهر سازی و آمایش
 
زمانی که در فرانسه ، مهد آمایش سرزمین در جهان و پیشقراول آموزش و پژوهش در این رشته ، به توصیه سفارت جمهوری اسلامی ایران که ایران پس از انقلاب را به شدٌت نیازمند تحصیلکرده ی آمایش سرزمین معرفی می کرد ؛ یعنی در اواخر دهه 1980 و حوالی 1360 خورشیدی ، به تحصیل در این رشته پرداختم بر حسب اتفاق محل اقامت دوم من در فرانسه ، یعنی ناحیه اکس - مارسی ، دارای معتبر ترین ، یا لااقل یکی از معتبر ترین ،انستیتوهای آمایش سرزمین در فرانسه به شمار می رفت ؛ به این دلیل که تعدادی از مشهورترین استادان این رشته در جهان اصالتا" از آن ناحیه و خواهان تمرکز مطالعات و آموزش آمایش سرزمبن در شهر اکس آن پرووانس ، 26 کیلومتری شهر مارسی و دارای دانشگاهی مشترک با آن ، بودند ، جغرافیای آن ناحیه ( استان پرووانس ) از نظر توپولوژی ، به ویژه توپولوژی شهرهائی چون مارسی  ، غنی یود، و..مارسی دومین شهر بزرگ فرانسه به شمار میرفت که امروز پس از مارسی و لیون ، در مقام سوٌم قرار گرفته است .بنابر این چون در زمان حاضر ( سال 2015 ) آموزش آمایش سرزمین ، به ویژه آموزش آمایش شهری ، در شهرهای پاریس و لیون قوی ترین بنظر می رسد ابتدا از مکاتب آمایش شهری در این دو شهر ، و طبیعتا" شهر پاریس  ، و نهایتا" مشهورترین دانشگاه مربوطه که یکی از بزرگترین دانشگاههای جهان هم هست ، یعنی دانشگاه سوربن ( که حال دانشگاه شماره یک پاریس هم نامیده می شود ) شروع می کنم .در رشته آمایش شهری ، معادل شهرسازی ، گرچه دانشجوئی که میخواهد به این رشته وارد شده در آن شغلی بیابد و فعال شود میبایست اطلاعات لازم از معماری ، مهندسی عمران ، برنامه ریزی ، و نظایر آنها را داشته باشد اصل بر علوم انسانی ( جغرافیا و ... ) و علوم اجتماعی ( علوم اقتصادی - جامعه شناسی - مردم شناسی - علوم سیاسی - حقوق - علوم مدیریت - و...) است که نهایتا" جایگاه اساسی این رشته را در رده علوم انسانی و اجتماعی قرار داده است . 
مهارت های مربوط به آمایش سرزمین در هرسال تحصیلی مشخص است و سال پس از آن قاعدتا" افزایش می بابند . مهارت سطح نخست را می توان معادل برنامه درسی - دانشگاهی سال نخست این رشته محسوب داشت .

مهارتهای سال اوٌل رشته درسی شهرسازی و آمایش (1)
دانشگاه سوربن ( دانشگاه شماره یک پاریس )
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رشته شهرسازی و آمایش
گرایش شهرسازی و محیط زیست
 در قلمرو تخصصی شهرسازی و آمایش
( ادامه دارد )
(1) لازم به یاد آوری است که بر خلاف کشورهای درحال توسعه و عقب مانده ، این رشته فقط به نام آمایش شهری خوانده نشده به دلیل لازم و ملزوم بودن آمایش شهری و شهرسازی آن را بنام شهرسازی و آمایش می خوانند ؛ و طبیعتا" رشته هائی که فقط آمایش شهری یا شهرسازی را آموزش میداده اند تحت الشعاع این رشته قرار گرفته به تدریج از صحنه ی برنامه های آموزشی فرانسه حذف می شوند - اگر تا کنون به تمامی حذف نشده باشند ...
  نظرات ()
مطالب اخیر مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی آمایش شهری / شهرسازی تاریخچه آمایش شهری در فرانسه آمایش سرزمین جعلی برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2) تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری مدرک گرائی و مدارک کم ارزش و بی ارزش
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (۱٠) آمایش شهری چیست ؟ (٥) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) جغرافیای شهری (۳) آمایش شهری در فرانسه (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۳) تحصیلات آمایش شهری (۳) آمایش شهری در کانادا (٢) تاریخ آمایش شهری (٢) تعریف شهر (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) مدیریت دولتی (٢) برنامه ریزی شهری (٢) آمایش سرزمین (٢) شهر سازی (٢) شهرسازی (٢) آمایش چیست ؟ (٢) فضای جغرافیائی (٢) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) مکان یابی (۱) منافع مردم (۱) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) مطالعات جغرافیائی (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب