alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
آمایش شهری و جغرافیای شهری (1) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٧/٢۳

تذکر ضروری :


( جغرافیای شهری و آمایش شهری )


متاسفانه ما به دلایل مختلف نمی توانیم ، و در واقع نمی بایست ، به ایمیل ها و کامنت های خصوصی دانشجویان محترم ، در هر سطح ، پاسخ دهیم ؛ و به هیچ وجه من الوجوه پاسخ نمی دهیم . امٌا برخی از مسائل اصولی در آمایش شهری ، و آنهم از سوی مسنٌ ترها ، مطرح می شود  که ناچار به پاسخ یا در هرحال یک « تذکر لازم » و گاه « تذکر ضروری » می شویم .
در زمان تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (1) ، و آنگاه در برخی از مسؤولیت های پژوهشی در اصلی ترین مراکز مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بارها تذکر داده ایم که آمایش سرزمین ، و به تبع آن : آمایش شهری ، بخشی از جغرافیا نیست همانطور که ابدا" بخشی از اقتصاد نظری و امثالهم نیست ؛ بلکه :
آمایش شهری ، نوعی سیاستگذاری و سیاستگزاری است
شیوه تفکر و اقدامی است
برای ترمیم و توسعه ی منطقی ، وترجیحا" عادلانه ی ، شهر
تجهیزات و خدمات لازم برای شهر ، از ساخت مسکن گرفته تا ساخت کوچه و خیابان و مسجد و سینما ، در بخش معماری و شهر سازی ، و به طور کلٌی « عمران شهری » قرار می گیرند ؛ امٌا خدمات و عمران شهری در کجا ؟
کدام محیط جغرافیائی - انسانی ؟
و از اینجاست که به منظور آمایش بنا به سیاستگذاری ها و تصمیم گیریها ( بنا به علوم مدیریت دولتی ، جامعه شناسی یا در واقع مهندسی اجتماعی ، اقتصاد بخش عمومی شاید با گرایش به اقتصاد اجتماعی  ... و حقوق یا قوانین موجود ) ، و حتی غالبا" قبل از سیاستگذاری ها ، و نهایتا" سیاستگزاریهائی بهتر ( با ابزار شهرسازی ، معماری ، عمران ... ) شناحت جغرافیائی شهر ضرورت می یابد .
غالبا" شناحت جغرافیائی و اقلیمی اجمالی محیط شهر ، یا اصولا" جغرافیای شهری به عنوان شاخه ای از جغرافیای انسانی ، نخستین گام از گام های متعددی است که در سیاستگزاریِ
ترمیم و توسعه ی منطقی ، و ترجیحا" عادلانه ی شهر
ضرورت می یابد .  
(1) در دروسی دیگر مثل اصول برنامه ریزی ، برنامه ریزی اقتصادی ، ارزشیابی طرح ها و برنامه ها و غیره ! والٌا به محض بازگشت از فرانسه ، در سی سال قبل از این ، متوجه شدیم که برخلاف آنکه تحقق بسیاری از اهداف نظام که در قانون اساسی آمده است در گرو آمایش سرزمین ایران است نه تنها اراده ای در آموزش و کاربرد مفاهیم آمایش سرزمین در ایران وجود ندارد بلکه در عمل نخست وزیر وقت در لباس ظاهرا" طرفداری از آن در یک سیاستِ « به غلط اندازیِ » مسؤولانِ کاملا" ناوارد در این قلمرو ، که بنابر این خود از عوام الناس محسوب می شدند ، با تحرف آن بنا به گزارش ها و کتاب هائی « من درآوردی یا مجازی ، ساختگی ، تصنعی ...» در پی از بین بردن جایگاه و حیثیت حقیقی آن است . بنظر ما دولت های کارگزاران و اصلاحات نیز پیروی همان سیاست بودند . دولت های دهم و یازدهم گویا اصولا" از علوم انسانی و اجتماعی حقیقی ٌ به ویژه علوم و فنون مدیریت ، سیاستگذاری ، آمایش سرزمین ، برنامه ریزی ، و... متنفر بودند ؛ و با این وجود رئیس آن دودولت در پایان خدمت خود ، بگمان ما به منظور سخره گرفتن اهل علم و فن ، ادعا کرد که برای ایران آمایش سرزمین انجام داده است ! ...    

  نظرات ()
مطالب اخیر مفهوم آمایش شهری . شهری کردن و شهر نشینی آمایش شهری / شهرسازی تاریخچه آمایش شهری در فرانسه آمایش سرزمین جعلی برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2) تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری مدرک گرائی و مدارک کم ارزش و بی ارزش
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (۱٠) آمایش شهری چیست ؟ (٥) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) جغرافیای شهری (۳) آمایش شهری در فرانسه (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۳) تحصیلات آمایش شهری (۳) آمایش شهری در کانادا (٢) تاریخ آمایش شهری (٢) تعریف شهر (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) مدیریت دولتی (٢) برنامه ریزی شهری (٢) آمایش سرزمین (٢) شهر سازی (٢) شهرسازی (٢) آمایش چیست ؟ (٢) فضای جغرافیائی (٢) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) مکان یابی (۱) منافع مردم (۱) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) مطالعات جغرافیائی (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب