alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٤/٢/۱٧
مناطق شهری هدف آمایش
تفکٌر و مرام حاکم بر مدیریت و آمایش شهری ، به ویژه در یک نظام اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران ، بر تعادل شهری ، و استقرار عدالت اجتماعی بین مردمان مناطق متفاوت شهر است که طبیعتا" آن را به سوی تحرٌک بیشتر مناطق محروم شهری ، به منظور اگرچه نه زایل ساختنِ کل تفاوتهای مناطق ، بلکه کاهش حتی الامکان شکاف توسعه بین آنان و مناطق شهری توسعه یافته تر یا به اصطلاح برخوردار ، سوق می دهد .
به این منظور ابتدا به مطالعات شهری در قلمرو جغرافیای شهری - جامعه شناسی شهری - و... می پردازند تا به شناخت « وضع موجود شهر » ، هر منطقه از آن ، و مسائل اساسی آن مناطق نائل آیند .
آنگاه قاعدتا" مناطق شهری را از نظر « میزان توسعه یافتگی »  می توان به چند منطقه ( مثلا" : نوسعه یافته - نسبتا" توسعه یافته - متوسط الحال - در حال توسعه - کمتر توسعه یافته - عقب مانده - فقیر ... ) تقسیم کرد که چنین امری به مطلوب ترین وجه خود در کشور مهد آمایش سرزمین ، یعنی فرانسه ، صورت گرفته است؛ و مناطق محروم شهری را مجموعا"  بنام مناطق شهری حسٌاس ( آسیب پذیر ) نامیده اند .
منطقه شهری حسٌاس
منطقه شهری حسٌاس ، ناحیه ای کمتر شهری شده ، یا در واقع در پائین ترین حدٌ برخورداری از امکانات و تجهیزات شهری است که توسط حکومت فرانسه به عنوان هدف نخستین ، یا اولویت اوٌل سیاست های شهری آن کشور بین سالهای 1996 و 2014 شناخته شده است ؛ و می توان گفت :
نخستین هدف آمایش شهری ، رسیدگی به مناطق شهری حسٌاس بوده است .
( که این تجربه می تواند در سایر کشورها نیز به کار گرفته شود )
با مطالعات گسترده در فرانسه ، تعداد مناطق حسٌاس در شهرهای آن کشور طی آن مدٌتِ18 ساله به 751 منطقه می رسیده است ؛ و مجموعا" حدود 7 درصد از جمعیت فرانسه، برابر با حدود چهار و نیم میلیون نفر ، در این مناطق زندگی می کرده اند  ؛ پس :
گروه هدفِ نخستِ آمایش شهری : جمعیت ساکن در مناطق شهری حسٌاس
  نظرات ()
تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٤/٢/۱٥
تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری (2)
اولویت های آمایش شهری
در اولویت های آمایش شهری از سه نوع منطقه نام می برند : مطقه شهری حسٌاس یا آسیب پذیر ( زوس ) که مفهومی عام تر نسبت به دو منطقه دیگر دارد ، منطقه نیاز مند به تحرٌکات جدید ( زرو ) ، و منطقه فقیر (زفو ) که این دو منطقه اخیر خود در قلمرو منطقه آسیب پذیر قرار می گیرند ؛ منتهی شاخص های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگیِ توسعه نیافتگیِ این مناطق با یکدیگر نسبتا" متفاوت اند .
اجمالا" منطقه شهری آسیب پذیر ( زوس ) منطقه ای نه چندان شهری از شهر است که به حدٌ کافی و حتٌی به حدٌ لازم از زیرساخت ها و سایر امکانات شهری بهره مند نشده است ؛ توسط بعضی از کشور های توسعه یافته ی جهان طی دهه های اخیر به عنوان اولویت اوٌل سیاستگذاری های شهری شناخته شده است ؛ و بنا به شاخص هائی چون میزان بیکاری ، درآمد ، وضعیت ( فرسودگی ، و... ) مسکن ، میزان سواد ، و... مشخص می شود .
بنا به این اصل آمایش شهری ، قبل از هر چیز دیگری به بایست به مطالعه شهر و کسب آمار و اطلاعات دقیق لازم از هر منطقه پرداخت تا مناطق آسیب پذیر و نوع و میزان آسیب پذیری آنان را مشخص کرد .
در بین منطقه های آسیب پذیر شهری ( در اروپای غربی ) نیز دو نوع منطقه بیشتر جلب توجٌه کرده اند :
- منطقه ی نیاز مند به تحرکات جدید ( زرو ) بیشتر حاصل مسائل و مشکلات اقتصادی - اجتماعی است ؛ مثلا" در ایران فلان منطقه از فلان شهر ( محله قالیبافان ) که به دلیل از رونق افتادن بازار قالی به شدٌت آسیب دیده است .
- منطقه کلٌآ فقیر شهری ( زنو ) مثل برخی از محله های جنوب شهر تهران  ، نسبت به سایر محله های این شهر .
این دو منطقه ، علاوه بر بودجه های دولتی و بودجه عمومی شهرداری که شامل تمام شهر می شود کمک هائی خاص ٌ از دولت و شهر داری دریافت می دارند تا از شکاف توسعه بین خود و سایر مناطق شهری بکاهند .
( تفصیل نسبی این برنامه ها در پست های آتی خواهد آمد انشاء الله )     
  نظرات ()
تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٤/٢/۱٠
تفاوت شهر سازی - برنامه شهری - آمایش شهری
 
 
 
حقیقت این است که شهر سازی ، بر خلاف آنچه که در ایران معرفی کرده اند ، به معنی معماری و در واقع مهندسی ساخت شهر نیست . بلکه در واقع همان برنامه ریزی شهری ، مبتنی بر آمایش شهری است که برنامه های کلانِ آن توسط آمایشگران تهیه می شود؛ و توسط معماران به اجرا نهاده می شود .
حتی اگر چون در ایرانِ رژیم سابق که رشته ی تحصیلی شهر سازی به عنوان رشته مهندسی ! ، و در عین حال از هنرهای زیبا ! شناخته شده است آن را ابزرار ساخت شهر ، مثلا" شهرهای جدید ، بدانیم بازهم مکانیابی ساخت شهر بر اساس جغرافیای شهری ، تعیین مکان هر فعالیت اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی در آن شهر ، به ویژه باتوجه به فواصل و دسترسی ها ، مبتنی بر آمایش شهری خواهد بود .
و این ، همه ، در صورتی است که شهری از ابتدا بنا شود . امٌا اگر موضوع بر ساخت یا در واقع ترمیم و توسعه ی منطقی و عادلانه ی شهر باشد تقریبا" همه امور بر عهده آمایشگران شهری است که با تهیه برنامه شهری ، معماران ، مهندسان عمران ، و سایر متخصصان را به خدمت می گیرند .
در آمایش های شهری سه منطقه خاص مورد توجه بیشتر قرار می گیرند :
-  مناطق شهری حسٌاس .
-  مناطق آسیب پذیر شهری
-  مناطقی که رونق خود را از دست داده اند .
( این موضوع در پست بعدی ادامه می یابد ) .
  نظرات ()
مطالب اخیر این جشن مبارک باد آمایش سرزمین به تاریخ پیوسته است . و « سیاست شهر & آمایش سرزمین به سبک فرانسه (7) تجارب مختلف آمایش سرزمین با نتایجی متغییر ابزار و وسایل اصلی آمایش کردن سرزمین در فرانسه الگوی توسعه ی مبتنی بر آمایش سرزمین اصول آمایش مبارک باد اصطلاح سرزمین : سرزمین شهرکجاست ؟ 25 اصطلاح کلیدی یا مفاهیم اساسیِ آمایش شهری
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (۳٢) علیرضا آیت اللهی (۱٦) آمایش سرزمین (۱٢) برنامه ریزی شهری (۱٠) جغرافیای شهری (٩) شهرسازی (۸) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٥) سیاست آمایش شهری (٤) شهرسازی عملی (٤) تعریف آمایش شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) آمایش شهری در فرانسه شهری (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) فضای شهری (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) آمایش چیست ؟ (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) سیاست شهر (٢) اجتماعگرائی (٢) قانون آمایش شهری (٢) آمایش شهری در عمل (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) قوانین و مقررات شهری (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) وظایف آمایشگر شهری (٢) مجریان آمایش شهری (۱) مناقصه طرحها (۱) متخصصان آمایش (۱) سفارش کارفرما (۱) برنامه ریزی آمایش شهری (۱) پژوهش برنامه ای (۱) برنامه آمایش و توسعه شهری (۱) پروژه آمایش و توسعه پایدار (۱) خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) (۱) قواعد و مقررات شهری (۱) برنامه ارشادی (۱) برنامه آمایش شهری (۱) ضرورت نقشه جغرافیائی (۱) مقررات ساختمان سازی (۱) مقررات تعمیر ، گسترش و نوسازی (۱) ضمائم برنامه (۱) مناطق خطر (۱) مناطق اداری - خدماتی (۱) اصطلاحنامه شهری (۱) مفاهیم اساسی شهرسازس (۱) اصطلاحات اصلی آمایش شهری (۱) اصطلاح سرزمین (۱) سرزمین شهر (۱) یرزمین داخل محدوده (۱) فیزیوکراتها (۱) دولتگرایان (۱) شهرگرایان (۱) الگوی توسعه آبشاری (۱) الگوی توسعه ی از بالا به پائین (۱) الگوی آمایش سرزمین (۱) ابزار آمایش سرزمین (۱) آمایش سرزمین به سبک فرانسه (۱) اصطلاحات آمایش سرزمین (۱) تجارب آمایش در قرانسه (۱) مباحث اولیه آمایش شهری (۱) آمایش شهری - کشوری (۱) آمایش شهری - روستائی (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) اقتصادگرائی ( سرمایه داری ) (۱) نظام سیاسی متمرکز (۱) قانون مستقل آمایش سرزمین (۱) برنامه در فرانسه (۱) برنامه ریزی مختلط (۱) برنامه ریزی ارشادی (۱) تطابق برنامه های فرانسه با آمایش (۱) وظایف آمایشگر (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) قوانین شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فعایت های شهری (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) مطالعات شهری (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) قطب توسعه (۱) عباس آخوندی (۱) بودجه دولتی (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) مدیریت یکپارچه شهری (۱) نظام برنامه ریزی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) تامین مالی (۱) منابع مالی (۱) برنامه و بودجه (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) لیبرالها (۱) برنامه توسعه (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) طرح جامع شهری (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بخش عمومی (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) بخش خصوصی (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب