alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
آمایش شهری چیست ؟ : تعریف و مضمون (4) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/٢٧
 
تعریف آمایش شهری در فرانسه
 
 
 
 
 
در ماده 300 از قانون شهرسازی فرانسه آمده است : اقدامات یا عملیات آمایش در شهر سازی فرانسه به منظور :
اجرای یک پروژه شهری
تهیه و اجرای یک سیاست محلی ازسکونتگاه انسانی
سازماندهی حفاظت ها ( از پارک های ملٌی - و... )
گسترش و ایجاد فعالیت های اقتصادی
توجه به توسعه ی تفریحات سالم و جهانگردی
ایجاد تاسیسات عمومی
مبارزه بر علیه آلاینده ها
کمک به نوسازی شهر
حفاظت و اعتلای میراث فرهنگیِ ساختمانی یا غیر ساختمانی
اماکن و فضاهای عمومی
*
توضیح : اجرای این ماده در آمایشگری شهرها ، و اصولا" مطالعات و آگاهی دقیق از وضعیت آنان و برنامه ریزی پروژه های شهری ، به سِماپا ( موسسه مطالعات ، و مدیریت امور آمایشی شهر پاریس ) واگذار شده است .  
  نظرات ()
آمایش شهری چیست ؟ تعریف و مضمون (3) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/٢٧
تعریف آمایش شهری

آمایش شهری عملی است که طبق آن ، شهر و کوی و برزن هایش با یکدیگر هماهنگ می شوند ؛ وقلمرو پروژه ای است که درآن تمام کارکردها ی شهر از دید گاه :
شهرسازی
فضای جغرافیایی
معماری
محیطزیست
اجتماعی
و
توسعه ی محلی
مورد توجه قرار می گیرند .
  نظرات ()
آمایش شهری چیست ؟ : تعریف (2). سیاست آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/٢٧
سیاست آمایش شهری
 
سیاست آمایش شهری ، در مجموعه ی تکاپو در راه رسیدن به توسعه پایدار ، با اشتیاق بهترسازی ، یا اصلاحِ بسترزندگی مردم شهر ، مساعدت به توسعه اقتصادیِ آن ، و توجه اساسی به عناصر محیط زیستی در تهیه و اجرای پروژه های توسعه شهری است .
  نظرات ()
آمایش شهری چیست ؟ ؛ تعریف و توضیح نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/٢٦

 

 

آمایش شهری چیست ؟ تعریف و توضیح
 
 
 
آمایش شهری بخشی از آمایش سرزمین ِ تمام کشور است که در محدوده ی جغرافیائی شهر عمل می کند (1) .
عمل آمایش شهری در واقعیتِ امر ابدا" غریب نیست ؛ وقتی ما به ساختن یک کارخانه یا به طورکلٌی تاسیس یک بنگاه ، نوسازی یک خانه درشهر ، کشیدن یک خیابان و امثال آنها می پردازیم مشغول آمایش کردن شهر شده ایم . هریک ازاین عمل ها جزئی از اصلاح ، بهبود و توسعه شهر به شمار می روند ، و چون در تغییر شکل یا به اصطلاح چهره جغرافیایی شهر تاثیر می گذارند جزئی از آمایش سرزمین محسوب می شوند : آمایش شهری
با اینهمه آمایش شهری آنطور که جغرافیادانان کشور های در حال توسعه تصور ومعرفی می کنند تقریبا" همان جغرافیای شهری نیست . جغرافیا فقط شامل روشهای شناخت چهره ی زمین است و نه عمل بر روی آن که مستلزم روشهای آمایشی و قبل از همه اتخاذ سیاست یا سیاستهائی از آمایش سرزمین و آمایش شهری است .
سیاست آمایش شهری
آمایش شهری ، قبل از این که به عمل بپردازد ، نوعی تفکر ، مبانی و معیار های تصمیم گیری در امر توسعه ی مبتنی بر اراده قبلی ، عالمانه وخرد مندانه است که آن را « سیاست آمایش شهری » می خوانند .
( ادامه دارد )   
(1) . در توضیح این مطلب بهتر است قبل از ادامه ی مطالعه ی آن ، به مطالعه ی ترجمه ی « آمایش سرزمین چیست؟ : تعریف آمایش سرزمین » در سایت های مربوطه از پژوهشگر حاضربپردازند .
  نظرات ()
موضوعات یا امور اساسی آمایش شهری (2) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
د
درختکاری دوطرف معابر  Arbre d'alignement
دسترسی به محل های عمومی در فرانسه  Accessibilité de la voirie et des espaces publics en France
ر
راهنما و روزنامه شهر  Villa (voie)
ز
زباله دانی های بزرگ در معابر  Bac à sel
زیبا سازی شهر Fonte d'art
س
سرعت گیرها در معابر عمومی  Ralentisseur
ش
شانه گاه خیابان
شهرک اداری - سیاسی  Cité administrative
شهرک دانشگاهی - فرهنگی  Montaudran Aerospace
ص
صندوق های پستی -الکترونیکی  Horodateur
ک
کمیسیون...( خاص فرانسه)  Commission communale d'accessibilité (France)
کمیسیون تامین و رفاه ( خاص فرانسه ) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (France)
کناره بندی معابر عمومی
کوسن برلنی  Coussin berlinois
گ
گردشگاهها  Promenade (lieu ou voie)
گلدانهای تزئین شهری  Jardinière
گذرگاه خاص  Trottoir traversant
م
مجاری ، زیرگذرها ی آبی  Dalot (génie civil)
محل اتراق حیوانات Anneau d’attache
محل اتوبوسهای ذخیره شهری Dépôt d'autobus
مراکز مخابراتی موبایل - ویندوز  P (suite)
معابر خاص عبور اتوموبیل از کناره معابر عمومی
منطقه شهری  Zone 30
منطقه مسکونی Zone résidentielle
  نظرات ()
موضوعات یا امور اساسی آمایش شهری (1) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸

آنچه که تحت این عنوان می آید از آمایش شهری در فرانسه گرفته شده است که تا حدودی با سایر کشورها متفاوت است ؛چنانکه به طور کلی شهر در آن کشور تحت مدیریت یکپارچه شهری است ( گرچه در این اصطلاحات مثلا"از آب و فاضلاب عناوینی نیامده است) یا در آنجا درمعابر عمومی از پل عابر پیاده به ندرت استفاده می کنند. امٌا در هرحال و در عین اینکه می تواند مبنای یک اصطلاحنامه ی فرانسه به فارسی باشد شاید بتواند به دانشجویان سالهای ابتدائی در شناخت شمائی از موضوعات یا اختیارات و وظایف شهر داری ها در حوزه آمایش شهری کمکی بنماید .
به ترتیب الفبائی فارسی
( ویرایش مقدماتی )
الف
امور تربیت بدنی و تفریحات سالم  Utilisateur:Cortadeflorian
ایستگاه اتوبوس شهری  Abribus
ایستگاه تاکسی Station de taxis
ایستگاه و محوطه های دوچرخه Stationnement cyclable
ایستگاه کمربندی اتوموبیل ها
ب
باسکول شهری Poids public
باغچه ( گودال ) هرزاب گیر  Noue (fossé)
بریدگی عبور وسایل نقلیه به پیاده رو  Bateau (trottoir)
پ
پاتوق Campus
پارکینگ اتوموبیل ها  Parking
پارکینگ دوچرخه ها  Véligo
پارکینگ موتو سیکلت ها
پارکینگ های زنجیره ای  Parc relais
پارکو متر  Parcmètre
پایانه اتوبوس های شهری
پایانه اتوبوس های بین شهری
پل عابر پیاده
پل زیر گذر
پیاده روها  Passage piéton
پیاده رو عریض  Trottoir
ت
تجهیزات کاهش سرعت وسایل نقلیه
تزئینات شهری ( مجسمه ها ، و... ) Fonte d'art
تسهیلات شهری برای معلولان
ج
جدولبندی خیابانها
ح
حفاظ های  آهنی ( گربه گیر )  Étripe-chat
خ
خط کشی معابر...  Avancée de trottoir
خط کشی عابر پیاده  Passage pour piétons en France
  نظرات ()
دست افزارهایِ کارِ آمایش شهری و منطقه ای نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
( ویرایش نخست )
نگاهی به مقولات یا بخش های متفاوت و در عیت حال مکمل آمایش شهری تداخل موضوعی ظاهری آن با شهر سازی ، وبنابر این لزوم آشنائی با تخصصهائی به اصطلاح فنی - مهندسی را نشان می دهد که درتداول متخصصان آمایش آنها را « دست افزارهای آمایش شهری » معرفی می کنند ؛ و به این ترتیب ابزاری از مطالعه و تصمیم سازی تا سیاستگزاری و برنامه ریزی و برنامه گزاری آمایش سرزمین ضرورت می یابد؛ که طبیعتا" بیشتر در حوزه تخصص و فعالیت آمایشگران ، یعنی مجریان آمایش ( مهندسان شهرسازی ، مهندسان عمران ، و ...) قرارمیگیرد ؛ اما برای آمایشدانان نیز تا حدودی اجتناب ناپذیر می نماید :
- نمودارهای درختی
- نمودارهای آماری و گرافیکی
- خلاصه - نتیجه ی هربخش
- تحقیقات داخل کار
- ارائه یک شما یا تصویری کلٌی از نتایج بدست آمده
- القائات
- انتظام مطالب به بخش های بعدی
  نظرات ()
معنی ، مضمون و تعریف آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
آمایش شهری مقوله ای ازآمایش سرزمین ، و تا حدودی مترادف با برنامه ریزی برای توسعه مبتنی بر سرزمین ( جغرافیای)  شهر است که خود به هشت فصل یا  مقوله ی اساسی به صورت زیر تقسیم می شود :
تجهیزات عمومی شهری
زیر بناهای حمل و نقل
بندرگاهها و ورودی های شهرها
فضای سبز
مسائل و مشکلات شهری
مسکن
معابر عمومی
میدان ها  
  نظرات ()
تعریف آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
معمولا" آمایش شهری را تعریف نمی کنند ؛ امٌا
بنا به یک تعریف :
آمایش شهری عبارت است از رسیدگی به مسائل و مشکلات شهری اولویت دار در رفع و تخفیف  ، نهایتا" به منظور توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی  جامعه شهری ، کاهش نشر گازهای گرمخانه ای ، به خصوص با دستیابی یا تقریب به یک شهر پایدار ؛ حفاظت از منابع طبیعی شهر ، مناظر زیبا ، و تمامی سرزمین شهر در عین ایجاد شرایط عرضه ی کافی مسکن به ساکنان و رفع نیازساکنان در این مورد . 
  نظرات ()
تعریف آمایش سرزمین : ساماندهی کشور توسط مدیریت دولتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
آمایش سرزمین ، مجموعه عملیاتی است که توسط مدیریت بخش عمومی ، یعنی دولت - شهرداری - و... نظایر آنها ( یا توسط بخش خصوصی بنا به ماموریتی که از سوی بخش عمومی به آن محول شده است ) روی سرزمینی معین صورت میگیرد تا چهره ی آن رابه صورتی مطلوب تردر آورد .
  نظرات ()
آمایش و مدیریت نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩۳/٥/۸
منظور از مدیریت در این حوزه ، مدیریت سرزمین ( مسامحتا" به معنی مدیریت کشور ) ؛ و آنگاه بیشتر مدیریت یک شهر ، یک روستا ، یک منطقه و ... است که این بخش اخیر مورد بحث این سایت می باشد :
ساماندهی مجموعه یک فضای جغرافیائی ، و منابع موجود در آن .

آمایش سرزمین ؛ مدیریت کشور ( مدیریت دولتی )

آمایش شهر ؛ مدیریت شهری ( شهر داری )

آمایش شهری و منطقه ای ؛ آمایش شهر و منطقه ی جغرافیائی - سیاسی آن 
  نظرات ()
مطالب اخیر تاریخچه آمایش شهری در فرانسه آمایش سرزمین جعلی برخی از دروس آمایش سرزمین در کانادا آموزش و پژوهش آمایش سرزمین و آمایش شهری مناطق شهری اولویت دار در آمایش شهری تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری (2) تفاوت شهر سازی - برنامه ریزی شهری - آمایش شهری مدرک گرائی و مدارک کم ارزش و بی ارزش رشته تحصیلی شهرسازی و آمایش شهری جایگاه آمایش در دولت کنونی در کجاست ؟
کلمات کلیدی وبلاگ علیرضا آیت اللهی (۱٠) آمایش شهری (٩) آمایش شهری چیست ؟ (٥) تعریف و مضمون آمایش شهری (٤) آمایش شهری در فرانسه (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۳) تحصیلات آمایش شهری (۳) آمایش شهری در کانادا (٢) تاریخ آمایش شهری (٢) تعریف شهر (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) تعریف آمایش شهری (٢) سیاست آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) آمایش چیست ؟ (٢) فضای جغرافیائی (٢) شهرسازی (٢) جغرافیای شهری (٢) مدیریت دولتی (٢) برنامه ریزی شهری (٢) آمایش سرزمین (٢) دانشگاه سوربن (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) ویکیپدیا (۱) شهر پایدار (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱) منافع مردم (۱) مکان (۱) توسعه پایدار (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) مدیریت شهری (شهرداری) (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) موضوعات آمایش شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) مطالعات شهری (۱) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) قانون آمایش شهری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب