alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢۱
 
آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر
 
امروزه دیگر در فرانسه و کشورهائی نظیر آن کار آمایشگر ، در عمل ، این نیست که زمین های کشاورزی یا زمینهای بایر اطراف شهر را در اختیار گیرد و به ساخت محلٌه ای جدید ؛ منتهی با تصمیم و نقشه قبلی ، هماهنگ و بنا به مقتضیات مدیریت دولتی و مدیریت شهری ، بپردازد . بنابر این ، نظریه ها ، متون آموزشی و اصطلاحاتِ آمایش سرزمین و آمایش شهری در آن آخرین دهه های هزاره دوٌم نیز چندان بکار آمایشدانان و آمایشگران کنونی نمی آید .
در حال حاضر کار آمایشگران شهری در کشورهای پیشرفته ی صنعتی ، و بیش از همه در فرانسه ، دخالت در بافت کنونی شهری ، و مهمتر از همه در بافتی که رو به فرسودگی کامل می رود ،  برای رفع نقائص موجود و صورت دادن اصلاحات لازم در آن است ؛ عملی که فوق العاده مهم تر و پیچیده تر از ساخت شهر ،  یا ساخت محله و مجتمعی جدید در کنار یک شهر ، و از ابتدا بر روی یک زمین بکر است . حتی اگر محلٌه مورد نظر کنونی قابل بازسازی ( تعمیر ) نبوده باشد و تصمیم به نوسازی محل گرفته شود نیز کاری بسیار دشوار در پیش است (1) . 
آمایش شهری کنونی ، در شهرهای موجود ، تخصصی حقیقی تر و به ویژه تجربیات بسیار بیشتری را می طلبد ؛ چرا که رفع مشکلات کنونی در امور اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، محیط زیستی به اینگونه مزمن و در هم تافته ، کار جامعه شناس ، اقتصادشناس ، جغرافیدان و حقوقدان به تنهائی نیست ؛ و آمایشدانانی مسلط به این رشته ی چند رشته ایِ آمایش سرزمین را می طلبد . *
منبع اصلی :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9

(1) . نگاه کنید به گزارش هائی که در باره بافت فرسوده شهرتهران و بازسازی یا نوسازی آن منتشر شده است .
منابعی متعدد درباره نوسازی و بازسازی به زبان فارسی وجود دارند .

* پروفسور پل کلاوال ، از بزرگان آمایش سرزمین طی 1950 - 2000 ، که در همایش بین المللی محیط زیست در تهران شرکت کرده بود طی یک همنشینی دوساعته با نگارنده ی این سطور ، به این شاگرد قدیمی خود در پاریس می گفت : کار این تخصص فراگیر و نیاز مند به دانشهائی چند رشته ای و والا در کشورهای در حال توسعه ، و بخصوص در کشورهای عقب مانده و بسیار عقب مانده ، به جائی کشیده است که نقش بزرگترین جوک جهان را ایفاء می کند : هر آنکس که در هیچ رشته ی دیگری نتوانسته است مؤثر باشد ، و خودی نشان دهد ؛ از نا آگاهی و غفلت مسؤولان امر در این رشته استفاده کرده نه تنها خود را آمایشدان معرفی می کند بلکه برای این رشته کتاب می نویسد و چه بسا دانشکده و مؤسسه و بنگاه تحقیقاتی افتتاح می کند !.
قبل از آن پروفسور باربیه استاد دوره ی دکتری جغرافیای آمایش ( آمایش سرزمین ) در دانشگاه اکس - مارسی فرانسه تعریف می کرد که برخی از تحصیلکردگان انگلیس ( وکشورهای وابسته به آن چون استرالیا ، کانادا ، و...نیز کشور سرمایه داری آمریکا ) در کشورهای عقب مانده ی کامنولث در راه حفظ منافع انگلیس و مدارک و مدارج تحصیلات انگلیسی خود به هر نحو از توسعه آمایش سرزمین به صورت حقیقی و سازنده ی آن در آن کشورها جلوگیری کرده ترفندی به کار میبرند که مطالبی از مکتب برنامه ریزی منطقه ای انگلیس و برنامه ریزی فضائی آمریکائی که در هرحال آمایش سرزمین نیست ، بلکه در بسیاری از موارد برخلاف آن است ! را حتی به عنوان کتاب آمایش سرزمین به نشر می رسانند ! ، تدریس می کنند و ... تحت همین عنوان آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ی آن کشورها ، و به بهانه ی نیاز نیروی انسانی متخصص برای اجرای آن در برنامه های درسی دانشگاهی شان جای می دهند .
  نظرات ()
عملیات آمایش شهری و شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/٢۱
 
عملیات آمایش شهری و شهرسازی
 
آمایش شهری و شهرسازی یا آنطور که نهایتا" و به صورتی ملموس مشاهده می شود ، شهرسازی ، به مفهوم عمومی و وسیع خود انجام وظایفی متعدد را در بر می گیرد که از آنجمله اند :
- درک و دریافت قضایا یا مجموعه مسائل شهری محلٌ مورد نظر
- مسائل و موضوعات مربوط به سرزمین ، به مفهوم کامل جغرافیائی خود ، و هدف های سیاسی
- تعمیق و تعمٌق در برنامه ی عملیاتی یک پروژه ی شهری
- احاطه ی کامل بر پروژه ی شهری مورد نظر
- تهیه و تنظیم استراتژی ها ی لازم
- تعیین و تعریف روش عملیاتی متناسب با قواعد ، ضوابط و قوانین و مقررات لازم الرعایة
- تعین بودجه ی لازم و چگونگی تخصیص آن
- شروع به عملیات اجرای پروژه ، یا برنامه گزاری عملیاتی شامل :
* خرید زمین ، مسالح ساختمانی ، و... سایر احتیاجات در اجرا
* راه اندازی کار با گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و ایجاد شبکه ی آنها در محل
* تجهیز محل به تاسیسات شهری لازم ؛ حتی دستشوئی
* امور تجاری چون آگهی های فروش آپارتمانهای درحال ساخت ، دفتر فروش و...
* ساخت و ساز ، بیشتر به مفهوم بنٌائی
* مدیریت پروژه به مفهوم هدایت امور در مراحل مختلف کار که آیا طبق برنامه پیش می رود یاخیر ؟ و اگر عقب مانده است چه مشکلی وجود دارد ؟ رفع مسائل و مشکلات بوجود آمده که در اینخصوص مدیر پروژه ممکن است حتی با کارگران ساده ی ساختمانی یا رفتگران نیز مواجه شود .
* تشویقات و تحرٌک بخشیدن به کار به منظور دسترسی به حد اکثر بهره وری ممکن 
* همآهنگ کردن امور در حال پیشرفت با یکدیگر
* ایجاد و تسهیل ارتباطات لازم بین عوامل درونی و بیرونی کار پروژه
* کنترل امور
* رسیدگی به امور مالی ، به خصوص تامین منابع ، و تخصیص آنها تا پرداخت های لازم در خرید کالاها و خدمات .
مدیریت شهری
* در جائی که نظارت داخلی و خارجی ( شهرداری ) متفق می شوند به معنی پایدارسازی یا به اصطلاح عموم محکم کاری به مفهوم قابلیت کافی در بهره برداری توام با بهره وری و چه بسا تولید در آمد و سرمایه .
 
منبع اصلی :
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9
  نظرات ()
شهرسازی پیش از عملیاتی و شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱۸
«شهرسازی پیش از عملیاتی» و « شهرسازی عملیاتی »
شهر سازی پیش از عملیاتی یا مقدمات شهر سازی اگرچه بخشی اصولی از فرآیند شهر سازی محسوب می شود ؛  لازم است به تمایزاتی که با بخش اصلی شهرسازی عملی دارد اشاره شود .
منظورِ مرحله ی مقدمات شهرسازی این است که ، با پیش گرفتن ِمطالعاتی تخصصی ،سیاست آمایشی حاکم بر پروژه را تشریح کند ، و توضیح دهد . چرا که متاسفانه ، به خصوص درکشورهای در حال توسعه ، سیاستمداران ، دولتمردان ، صاحبنظران و آمایشدانانی که سند آمایش شهری - شهرسازی در یک محل را تهیه و تصویب می کنند تخصصی جامع در معماری - شهر سازی و عملیات عمرانی ندارند . چه بسا برخی از ایشان از کشیشانی هستند که تخصص اصلی و واقعیشان دعاگوئی و زیبا بینی و زیبا زیستی باشد . بنابر این به منظور اینکه آیا پیشنهادات مصوب آنان در سند برنامه شهری تحت عنوان اهداف ، سیاستگذاری ها و نظایر آنها در عمل ، و به اصطلاح بر روی زمین قابل اجرا هست یا خیر ؟ ، می باید مطالعاتی مقدماتی تحت عنوان « امکان سنجی » صورت گیرد که طبیعتا" در اینجا بخشی مهم از کاربری زمین به منظور تحقق اهداف را مطالعات جغرافیائی « امکانات و تنگناها » تشکیل می دهد (1) امٌا قضاوت اصلی و کلٌی با معماران - شهرسازان خواهد بود .
مطالعات امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی در اصل بخشی اساسی از تخصص « مدیریت پروژه » راتشکیل می دهد ؛ و مشتمل بر مطالعاتی است تا مشخص شود که آیا پروژه مورد نظر :
- از نظر فنٌی قابل اجرا است ؟
- از نظر اقتصادی هزینه آن فراهم است و فایده مطلوب دارد ؟
- از نظر حقوقی منع قانونی و معارض ندارد ؟ ؛مثلا"
- به محیط زیست لطمه وارد نمی سازد ؟
- و...
در مفهومی اساسی مطالعه ی امکان سنجی مطالعه ای ژرفانگر ، همه جانبه ، تشریحی و تفصیلی و شامل فصولی مختلف است که مهمترینشان عبارتند از :
- مطالعات فنٌی
- مطالعات بازرگانی
- مطالعات اقتصادی
- مطالعات حقوقی
- مطالعات سازماندهی
- و...
مجموعا" به پتانسیل ها می پردازند .
 بنابر این مطالعه تحت نظر شورائی از متخصص - مدیران مربوطه صورت می گیرد .
در امور فنٌی راهکارهای ممکن را با یکدیگر مقایسه می کنند تا بهترین را بشناسند که البته اجرای بهترین خود نیاز به امکاناتی دیگر و از همه مهمتر امکانات اقتصادی دارد .
در بخش اقتصادی سناریوهائی متفاوت و متعدد تهیه می کنند 
در خصوص محیط زیست و حفاظت آن روشی تنظیم می کنند که آسیبی به محیط زیست موجود نرساند
در حفظ میراث فرهنگی ....
در نهایت امر این مطالعات و ارزشیابی ها به هدف هائی ختم می شود که  *روش سمارت S.M.A.R.T  در یک مؤلفه متین ،  مطالعه شده ، محاسبه شده و به عدد و رقم مشخص رسیده ، واقع بین ، قابل ندازه گیری ، قابل دسترسی ، بنا به وضع حاضر کاملا" مشخص بوده وسیله ی اجرای هر فعالیت و فازی تعیین شده باشد .
برنامه ریزی شهری : مطالعات امکان سنجی در اختیار برنامه ریزان شهری - شهرساز کارفرمای پروژه شهرسازی مربوطه قرار می گیرد تا به تجزیه و تحلیل فعالیت های قبلا" طی برنامه ریزی تعیین شده پروژه از جمله از حیث هزینه / فایده بپردازند . از اینجاست که با مشخص شدن تمام عملیات لازم و مشخصات هریک از عملیات ، برنامه عملیاتی شهرسازی فراهم آمده است و نیاز به تدارک بودجه (عملیاتی ) و وسایل لازم دارد تا به اجرا در آید ؛ و کارفرما و سرمایه گذار در چنین شرایطی است که اجرای پروژه یا پروژه های مورد نظر را می پذیرند و به سرمایه گذاری در آنها می پردازند .
سند امکان سنجی سندی است که قاعدتا" عملیات پروژه بر اساس آن شروع می شود ؛ امٌا لایتغییٌر نیست و هرگاه اطلاعات در آن تغییر کرد ( مثلا" در بخشی از شهر که تحت عملیات است سیل به تخریب پرداخت ) می بایست اصلاح شود و به نظر کار فرما برسد .
به این ترتیب مسؤولان امر باید توجٌه داشته باشند که کاربرد سند امکان سنجی منحصر به زمان تهیه و تدارکات مقدماتی پروژه آمایش شهری - شهرسازی نیست و در طول پروژه می بایست در مدٌ نظر بوده باشد ؛ و امکان سنجان میتوانند طی فرایند اجرای برنامه حضور داشته باشند تا با هر تغییری که پیش آمد می کند راهکار جدیدی به کارفرما پیشنهاد کنند . چه بسا تغییراتی که سبب می شوند کلٌ یک پروژه امکان ادامه نداشته باشد و تعطیل شود ...
منبع اصلی :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_de_faisabilit%C3%A9
مطالعات امکان سنجی  در یک پروژ شهرسازی مشتمل اند بر :
- برنامه های عملیاتی ساخت و سازهای شهری
- تاسیسات عمومی و رفاهی شهری
- امکانات تهیه پول و ارز لازم برای اجرای برنامه
- مطلوب ترین روش ممکن برای اجرای برنامه ساخت و ساز با توجٌه به :
* امور اداری
* قوانین و مقررات موجود
* امور مالی و حسابداری
حال آنکه بخش شهرسازی عملیاتی ، به مفهوم دقیق و متداول شهرسازی ، اصولا" به امورساخت و ساز و باصطلاح فیزیکی - کالبدی امر مربوط می شود ، از یافتن زمین مناسب بنا به مطالعات قبلی برای ساخت و ساز ، خرید و تسطیح آن ، و پیاده کردن نقشه ای آمایشی مناسب بر روی آن . (2) 
(1) علیرضا آیت اللهی . ارزشیابی طرحها و برنامه ها ( تدریس شده در رشته برنامه ریزی ) . تهران . دانشگاه علٌامه طباطبائی ( انتشارات دانشکده علوم اجتماعی ) . 1374 .
(2) . در خصوص امکان سنجی منابعی متعدد ، متفاوت و معتبر به زبان فارسی در دسترس همگان می باشند .
منبع اصلی :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme   
  نظرات ()
مقدمات شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱۸
 
تذکر مهم :

در عمل مستقیما " از « آمایش شهری و شهرسازی نظری ، قانونی - مقرراتی یا باصطلاح سند آمایش » ، وارد آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی » که ابدا بنا بریک برنامه ریزی استراتژیکی (1) ، تخصصی و پس از آن بنا بر یک برنامه عملیاتی (2) صورت می گیرد نمی شویم ؛ بلکه بین این دو ضرورتا" می بایست از مرحله ی « شهرسازی پیش از عملیاتی » عبور کنیم ؛ مرحله ای که گرچه معمولا" آن را جزو بخش شهرسازی عملیاتی قرار می دهند ؛ امٌا لازم است که از بخش مزبور واقعا" مجزا شمرده شود .
(1) منظور از برنامه ریزی استراژیکی هم آن نیست که مثلا" از مکتب برنامه ریزی آمریکائی ، متکی بر مدیریت بازرگانی و شیوه سرمایه داری ، به فارسی ترجمه شده است و در عمل درایران تقریبا" بدون کاربرد می نماید . در صورت عدم امکان استفاده از کتابهای اصولی برنامه ریزیِ توسعه به زبانهای دیگر یا کتابهائی جدید تر به زبان فارسی می توانند به کتاب نایاب زیر در کتابفروشی ها که تقریبا" در تمام کتابخانه های دانشگاهی وجود دارند اکتفا نمایند :
 
 
علیرضا آیت اللهی . اصول برنامه ریزی . تهران . مرکز آموزش مدیریت دولتی 1374 .
(2) کتابهای متعددی به زبان فارسی در این موضوع وجود دارد و نیز جزوه درسی نگارنده در رشته برنامه ریزی دانشگاه علٌامه طباطبائی تحت عنوان « مدیریت پروژه و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی ) » که احتمالا" در اینترنت نیز یافت می شود .
  نظرات ()
آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/٩/۱٦
 
آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی
مطالعات جغرافیائی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی یک سرزمین ، شهر یا به طور کلٌی یک محل ، به شناخت مسائل و نیاز های آن از جمله در امور کالبدی - عمرانی یا اصطلاحا" شهر ساختی می رسد که رفع این مسائل و نیازها با سعی به رسیدن به آرمان های جامعه مربوطه تعیین اهداف ، اولویت بخشی بین اهداف ، راهکار و خط مشی رسیدن به این هدف ها و به تعبیری سیاستگذاری و برنامه ریزی بر اساس سیاستهای تدوین شده را سبب می شود ؛ که این همه در بخش نظری و قاعده گذاری و مقررات سرزمینی یا آمایش شهری - شهرسازی قرار می گیرند . 
همین که سند برنامه شهری تهیه و تدوین شد و به تصویب رسید به گونه ی دوٌم آمایش شهری ، یعنی عمل یا اجرای برنامه ی مصوٌب می رسیم که بیشتر در چهارچوب معماری و شهرسازی یا باصطلاح « شهرسازی عملی » قرار می گیرد :
شهرسازی عملی
شهر سازی عملی عبارت است از به اجرانهادن عملیات لازم برای تحقق یک پروژه شهری .
به این ترتیب اجرای طرحهای شهری شامل مجموعه فعالیت هائی است با اهداف :
* تهیه و تدارک زمین برای ساخت ساز ( به شرط نظر مساعد جغرافیا دانان ، کارشناسان حفظ محیط زیست ، حقوقدانان ، و... )
* ساخت و ساز ساختمانها و سایر تاسیسات مورد نظر
* بهبود و از جمله رسیدگی به محلٌه ها و ساختمان ها و ... که از قبل وجود داشته اند :
. اصلاح شکل محله چون تعریض برخی از معابر شهری ، نصب ایستگاه اتوبوس شهری ، ساخت پارکینگ ، ایجاد یک بازار روز یا توسعه ی آن و ...
. بازسازی برخی از ساختمانها و معابر و ...حتی :
. نوسازی ( مدرن تر کردن ) برخی از آنچه که قبلا" وجود داشته است .
. رسیدگی به وضع شهروندان آسیب پذیر با ساخت مسکن ارزانقیمت و ...
ازاینجاست که تفاوت « شهر سازی عملی » با « تهیه و تدارک اسناد استراتژیک و قانونی مقرراتی برنامه آمایش شهری - شهرسازی » کاملا" مشخص می شود . بخش نخست بیشتر برمطالعه ی جغرافیائی - اجتماعی - اقتصادی ، و برنامه ریزی برای آمایش - شهرسازی است ؛ و بخش دوٌم عمل به سیاستها و برنامه ها  که ، به غیر از بخش تهیه و کاربری زمین که مشترک می نماید ، تحت عنوان شهرسازی قرار می گیرد .
منبع اصلی :
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme   
برنامه ریزی آمایشی - فضائی - شهری در فرانسه :

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر آمایش شهری عملیاتی در عصر حاضر عملیات آمایش شهری و شهرسازی شهرسازی پیش از عملیاتی و شهرسازی عملیاتی مقدمات شهرسازی عملیاتی آمایش شهری - شهرسازی عملیاتی آمایش شهری و شهرسازیِ قانونی - مقرراتی آمایش و شهرسازی قانونی و مدیریت شهری توجٌه به ضرورت قانون برخی از منابع تاریخی آمایش شهری - شهرسازی - معماری به زبان فارسی آمایش قانونی و اداری حقوق شهرسازی و آمایش سرزمین
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (٢۱) علیرضا آیت اللهی (۱۱) جغرافیای شهری (٩) شهرسازی (٧) برنامه ریزی شهری (٦) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٤) شهرسازی عملی (٤) تعریف آمایش شهری (۳) سیاست آمایش شهری (۳) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) آمایش سرزمین (٢) شهر پایدار (٢) فضای شهری (٢) تعریف شهر (٢) آمایش چیست ؟ (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) قانون آمایش شهری (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) قوانین و مقررات شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) آمایش شهری در عمل (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) تعریف قانونی شهر (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) مطالعات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) عباس آخوندی (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب