alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
4برنامه ریزی شهری : - اسناد تصویری در تابلوهائی به مقیاس یک دو هزارم نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٠/٢٥
 4 - اسناد تصویری در تابلوهائی به مقیاس یک دو هزارم

آنچه که در « آمایش شهری - شهرسازی » ، از مهندسی ژئو ماتیک و نقشه برداری گرفته تا عملیات شهر سازی - معماری و ساخت و ساز مهم است تصاویری دقیق و واضح از شکلی است که هر بخش از شهر خواهد گرفت ؛ و این امر در واقع به حدٌی مهم است که ، برخلاف تصور آمایشگران کشورهای عقب مانده و در حال توسعه ، فصل چهارم از برنامه ریزی آمایش - شهرسازی را تشکیل می دهد .
نقشه برداری از محل مورد برنامه ریزی که لابد از قبل مورد توجٌه بوده است ؛ و صورت گرفته است ؛ در این بخش با اهدافی معین به نقشه کشی تبدیل می شود .
تابلو ها منحصر به نقشه ها نیستند بلکه همچنین تابلو هائی به منظور خاطر نشان کردن قوانین و مقررات لازم الرعایه شهری در محل نیز تهیه و نصب می شوند .
در کنار هر بلوک ساختمانی شهری تابلوئی که شکل مورد نظر آن بلوک پس از اجرای ارنامه را نشان می دهد نصب می شود .
تابلوهائی نیز برای شان دادن محلٌه های درحال ساخت با هدف ساخت در برنامه  ؛ در جوار شهر .
تابلوهائی برای نشان دادن آینده ی محلٌه های کنونی در بافت فرسوده و تصریح در تغییر شکل هائی که خواهند یافت .
تصاویر قطعاتی از شهر ، یا در جوار شهر ، که می توانند هدف شهرسازی هائی جدید باشند .
تصاویر زمین های کشاورزی و باغات همجوار شهر
تصاویر کوه و درٌه متصل به شهر ...
منبع اصلی :
http://www.urbanisme-limoges.fr/images/globule.gif 
  نظرات ()
خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
خلاصه ای از یک
برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3)
 
قواعد و مقررات
 
در فرانسه در 22 بخش از امور سرزمینِ مورد آمایش و شهرسازی قواعد و مقرراتی وضع شده است که می بایست رعایت شوند .
ابهام در مجامع علمی و اداری کشورهای عقب مانده و در حال توسعه در این است که چگونه در چهارچوب مدیریت شهری و معمولا" شهرداری بحث شهرسازی یا آمایش شهری به وجود می آید حال آنکه شهر ساخته شده است ؛ امٌا مفهوم و ماموریت شهر سازی یا در واقع آمایش شهری ساخت شهر از ابتدا نیست ، بلکه ادامه ساخت شهر و اصلاح و بهبود آن است .
در فرانسه در 22 بخش از امور سرزمینِ مورد آمایش و شهرسازی یا همان زمین های داخل محدوده شهری ، محض ارشاد و هدایت سازندگان قواعد و مقرراتی وضع شده است که می بایست رعایت شوند . هر ساخت و سازی که مطابق با ارشاد و هدایتِ مدیریت شهری و بنابر این سیایت ها و برنامه های آن باشد مجوز می گیرد ؛ ولاغیر .
سیاستهای آمایشی در برنامه ای که توسط مدیریت اتخاذ شده است اجرا نمی شود ؛ بلکه اجرا کنندگان آن را چه در بخش عمومی ( شامل دولت و شهرداریها ) و چه در بخش خصوصی ( شامل بنگاهها و حتی افراد ) راهنمائی ، هدایت یا ارشاد می کند و از اینجاست که بر خلاف کشورهای سوسیالیستی که برنامه های متمرکز داشته اند ؛ و بنظر می رسد که هنوزهم هنوزهم روسها دست از برنامه های حاکمانه و آمرانه ( تحت عنوان حکم حکومتی ) برنداشته اند ، این برنامه ها نیز چون برنامه توسعه کشور در فرانسه ارشادی است ؛ و ابزار ارشاد و کنترل رعایت آن قوانین و مقررات چون انواع مجوز ها می باشند .
برنامه آمایش شهری ، قواعد و مقررات شهری ، برنامه ارشادی ،
منبع اصلی :
http://www.urbanisme-limoges.fr/images/globule.gif 
  نظرات ()
برنامه آمایش شهری - شهرسازی (2) بخش دوم : پروژه آمایش و توسعه پایدار نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
خلاصه ای از یک
برنامه آمایش شهری - شهرسازی (2)
بخش دوم : پروژه آمایش و توسعه پایدار
 
 
( طرح جامع شهری ، طرح جامع یا هادی روستائی ، و...
Comprehensive planning )
این طرح که قلب واقعی برنامه های شهری در تمام جهان محسوب می شود ، در واقع چارت یا بیانیه کلٌی توسعه ی پایدار برای یک مدٌت 10 الی 15 سال است .
آیت اللهی : آمایشگران ایران باید توجٌه داشته باشند که بر خلاف نظر برخی از مدرکمندان و صاحبمنصبان آمایش در ایران ، ابتدا باید لااقل اصول سیاستها ، برنامه و اهداف کلٌی و مشخص در یک کشوِر با حکومت متمرکز ، و شهرهایش به تبعیت آن ، وجود داشته باشند تا آنگاه « بیانیه توسعه پایدار » یک شهر تهیه و تصویب شده به تهیه و تدوین طرح جامع بیانجامد .
در تهیه و تدوین طرح جامع اگرچه راهنمائی هائی جهانی از مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد چون هبیتات وجود دارد ، فرمولی جهانی و متحد الشکل وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد مگر دستورالعملی که در هر کشور و بنا به مقتضبات آن کشور تهیه شده باشد و در شهرهایش لازم الرعایه باشد . والٌا در دولتشهر ها یا « مدیریت یکپارچه شهری » مدیریت در تهیه و تدوین طرح جامع شهری دارای آزادی کامل و بی چون و چرا است .
مطالعه ی آنچه تحت عنوان « طرح های شهری » در ویکیپدیای فارسی آمده است مفید است .
برنامه آمایش و توسعه شهری ، پروژه آمایش و توسعه پایدار ، طرح جامع شهری ، علیرضا آیت اللهی
منبع اصلی :
http://www.urbanisme-limoges.fr/images/globule.gif 
  نظرات ()
خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٠/۱۸

خلاصه ای از یک

برنامه آمایش شهری - شهرسازی

بخش اوٌل : گزارش وضع موجود
:
شامل :
- شناخت وتحلیل وضع موجود
- شناخت حالت ابتدائی محیط زیست
- شناخت دقیق و طبقه بندی شده مسائل موجود
- شناخت و توجیه هدف ها به صورت طبقه بندی شده
- اولویتبندی بین هدف های موجود و انتخاب اولی ترینها
- پیش بینی آثار رسیدن به این هدف ها ؛ از جمله آثار مخرٌب ، به ویژه بر محیط زیست ، که باید حتی الامکان پیشگیری شوند .
مشاهده می شود که ساختار و مراحل این برنامه با شکل برنامه توسعه کشور نیز مطابقت می کند .
آنچه که در برنامه ریزی های چند دهه اخیر وارد شده ، به آن اهمٌیٌت داده شده ، و نظر به این اهمٌیت است که قید « پایدار » به انتهای عنوان برنامه های توسعه اضافه شده است ؛ حفاظت از محیط زیست است .
صر فنظر از پژوهشگران در مرحله ی قبل از برنامه ریزی ، مسؤولیت برنامه ریزی های شهری بر عهده ی آمایشدانان - شهر سازان و همکاران ایشان ( جغرافیدانان - جامعه شناسان - حقوقدانان - کارشناسان اقتصاد عملی - و... ) است  ؛ حال آنکه :
مسؤولیت برنامه گزاری یا اجرای برنامه را معماران ؛ مهندسان عمران و سایر مردان عمل بر عهده می گیرند

منبع اصلی :
http://www.urbanisme-limoges.fr/images/globule.gif 
نویسنده حاضر ، صرفنظر از کتاب اصول برنامه ریزی ، پیشگفته ، جزوات درسی متعددی در باره مراحل و اصولا" فنون برنامه ریزی در دانشگاه علٌامه طبا طبائی ؛ مراکز عالی آموزشی مدیریت و حتی دانشگاه شهید بهشتی داشته است ؛ از جمله :
علیرضا آیت اللهی . درس تکنیک های مقدماتی برنامه ریزی . دانشگاه علٌامه طباطبائی . دانشکده علوم اجتماعی ( رشته برنامه ریزی ) .
این درس به صورتی فنٌی تر به مهندسان عالیرتبه ، و به صورتی تفصیلی تر به مدیران ارشد دولتی تدریس می شده است .
برنامه ریزی آمایش شهری ، برنامه ریزی شهری ، برنامه توسعه ، پژوهش برنامه ای
  نظرات ()
آمایش شهری ، فاقد یک دستورالعمل واحد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱٠/۸
 
حرفه و وظایف آمایشگران شهری (5)

آمایش شهری ، فاقد یک دستورالعمل واحد

لا اقل از یک دهه ی پیش این تفکٌر در فرانسه رواج یافته است که آمایش شهری و شهرسازی چون دوقلوهائی به هم چسبیده چنان لازم و ملزوم یکدیگرند که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند ؛ و نهایتا" به صورت رشته ای واحد ، بانیمی از جغرافیا و نیمی از معماری ، ظاهر خواهند شد (1) . با این موضوع اساسی که معمولا" آمایشگران شهری ، معماران و شهر سازان بنا به سفارش و ارجاع کار از سوی یک بخش عمومی ، مثل دولت یا شهرداری یا فلان بنیاد خیریه ، یا بخش خصوصی که یک شرکت یا بنگاه بازرگانی و تحت مدیریت بازرگانی باشد ، و در ارتباط بامجموعه ای از همکاران در یک پروژه و در مدیریتی سازمان یافته و هماهنگ با توجٌه به قوانین و مقررات لازم الرعایه ، و سفارشات کارفرما فعالیت می کنند که طبیعتا" در ساختار کار آنان ، به ویژه از نظر جامعه شناختی - اقتصادی به شدٌت تاثیر گذار است .
اختیارات و وظایف آمایشگران ، و به تبع آنها آمایشگران شهری در فرانسه طی 60 - 70 ساله ی اخیر همیشه یکی نبوده است ؛ و بنا بر کشفیات و ابداعات ، نیاز های روز ، اولویتها ، مرامها و دیدگاههای سیاسی دولت ها ، و ... بارها و بارها تغییر کرده است . مهم تر از همه ، قانون تمرکز زدائی (2) مورخ 1981 در اختیارات و وظایف شوراها و شهرداری های شهر ها ، شهرستانها ، استانها ، و اتحادیه ی بین آنها ، اتحادیه ی آمایشگران شهری و شهرسازان ، اتحادیه های محلٌه ها و مجتمع های مسکونی ، اتحادیه های مؤسسات و شرکتهای مطالعاتی - تحقیقاتی و... ،  در خصوص آنچه که لازمه برنامه ریزی های شهری و آمایش شهر ها و روستا ها بر اساس آنهاست تحوٌلی اساسی ایجاد کرده است . تنها کافی است که قانون یا مقرراتی جدید در باره محدوده شهر ، حفر چاه آب ، استقرار واحدهای صنعتی ، پذیرش مهاجران ، کاربری زمین شهری ، بلند مرتبه سازی ، و ... ابلاغ شود و تمام ساختار کنونی را بهم بریزد .

(1) این موضوع در باره آمایش سرزمین هائی فراتر از سرزمین شهر ، به خصوص سرزمین کشور ، که در آنها « سرزمین » در واقع لفظی دیگر از « جغرافی » است و اصل فعالیت ها را به منظور اساس رسیدگی و عمران منطقی ، متوازن ومتعادل تشکیل می دهد ، صدق نمی کند .
(2) . بین تمرکز زدائی و آمایش سرزمین نباید اشتباه شود و مثلا" این دو را در پی هدفی واحد دانست . آمایش سرزمین در جهت تقویت تمرکز سیاسی است حال آنکه تمرکز زدائی را ، بر عکس ، نوعی فدرالیسم ملایم معرفی کرده اند . البتٌه آمایش سرزمین خواه نا خواه شامل تراکم زدائی هائی فیزیکی چون تراکم زدائی ساختمانهای شهری ، تراکم زدائی ساکنان ، و ... می شود .

منبع اصلی :    
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme   
 
پایانِ بخش نخست
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر 4برنامه ریزی شهری : - اسناد تصویری در تابلوهائی به مقیاس یک دو هزارم خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) برنامه آمایش شهری - شهرسازی (2) بخش دوم : پروژه آمایش و توسعه پایدار خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی آمایش شهری ، فاقد یک دستورالعمل واحد حرفه و وظایف آمایشگران شهری (4) متخصصان مورد نیاز آمایشگران در حوزه مطالعات میدا حرفه و وظایف آمایشگران شهری (3) مجریان طرح های آمایش شهری حرفه و وظایف آمایشگران شهری (2) : پیش بینی نیازها سال نو میلادی بر تمام دانشگاهیان آمایشدان جهان مبارک حرفه و وظایف آمایشگران شهری
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (٢۸) علیرضا آیت اللهی (۱٤) آمایش سرزمین (٩) جغرافیای شهری (٩) برنامه ریزی شهری (۸) شهرسازی (٧) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٤) شهرسازی عملی (٤) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) تعریف آمایش شهری (۳) سیاست آمایش شهری (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) فضای شهری (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) آمایش چیست ؟ (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) قانون آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) اجتماعگرائی (٢) آمایش شهری در عمل (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) وظایف آمایشگر شهری (٢) مجریان آمایش شهری (۱) مناقصه طرحها (۱) متخصصان آمایش (۱) سفارش کارفرما (۱) برنامه ریزی آمایش شهری (۱) پژوهش برنامه ای (۱) برنامه آمایش و توسعه شهری (۱) پروژه آمایش و توسعه پایدار (۱) خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) (۱) قواعد و مقررات شهری (۱) برنامه ارشادی (۱) برنامه آمایش شهری (۱) ضرورت نقشه جغرافیائی (۱) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) اقتصادگرائی ( سرمایه داری ) (۱) نظام سیاسی متمرکز (۱) قانون مستقل آمایش سرزمین (۱) برنامه در فرانسه (۱) برنامه ریزی مختلط (۱) برنامه ریزی ارشادی (۱) تطابق برنامه های فرانسه با آمایش (۱) وظایف آمایشگر (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) قوانین و مقررات شهری (۱) قوانین شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) مطالعات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) تعریف قانونی شهر (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) مدیریت یکپارچه شهری (۱) نظام برنامه ریزی (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) عباس آخوندی (۱) بودجه دولتی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) تامین مالی (۱) منابع مالی (۱) برنامه و بودجه (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) برنامه توسعه (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) طرح جامع شهری (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بخش عمومی (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) بخش خصوصی (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب