alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی
آرشیو وبلاگ
      مبنا : آمایش شهری و منطقه ای (مدیریت و برنامه ریزی نواحی شهری بنا به آمایش) (آمایش شهر و منطقه نخستین گام شهرداریها در عمران و آبادانی و مدیریت خدمات شهری)
مبارک باد نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱۱/٢٢

 

  نظرات ()
اصطلاح سرزمین : سرزمین شهرکجاست ؟ نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
 
 محدوده اداری شهر تهران
 
اصطلاح سرزمین

سرزمین شهرکجاست ؟

اصطلاح سرزمین در ایران ، به ویژه در علوم جغرافیائی ، از زبان فرانسه ترجمه شده است ؛ چرا که :
- در بدو ورود علوم انسانی جدید و غربی زبان فرانسه زبان بین المللی بوده است ؛ و اکثر دانش آموختگان رشته های مربوط تحصیلکرده ی فرانسه بوده اند .
- مفهوم سرزمین در « آمایش سرزمین » عملا" از فرانسه نشآت گرفته است .
- آغازکاربرد این اصطلاح در جغرافیای فرانسه به قرن سیزدهم میلادی بر می گردد ؛ و قبل از آن فرانسویان نیز مانند ایرانیان ( و در ایران در تفاوتی بارز با ایالت و ولایت که مفاهیمی بیشتر سیاسی - اداری داشته اند ) اکثرا" از اصطلاح « منطقه » استفاده می کردند .
از قرن هفدهم به بعد میلادی اصطلاح « سرزمین » در مورد شهر و حومه ی آن نیز یکار رفته است ؛ یعنی :
شهر + مزارع و باغات اطراف شهر + دهات ، محلٌه ها و به طور کلٌی سکونتگاه ها ( ی همسایه ) یا جای های اطراف شهر .
از همان قرن هفدهم میلادی است که اصطلاح « سرزمین » در مفاهیمی سیاسی - اداری نیز بکار گرفته شده است ؛ به عنوان مثال : 
سرزمین ایران
سرزمین فارس
که شرط شناختشان فقط توجٌه به مرز مشخص سیاسی و اداری است
بنابر این :
 
سرزمین شهر ، تمام آن بخشی است که در داخل مرزهای
 
شهر قرار گرفته است و قاعدتا" تحت نظر و مدیریت شهر
 
داریِ مربوطه است . 
 
به همین ترتیب می توانیم سرزمین روستا ، سرزمین بخش ، سرزمین شهرستان ، و سرزمین استان را نیز تعریف کنیم .
کاربرد به اصطلاح علمیِ داژه « سرزمین » ، یا اصطلاح سرزمین ، در علوم اجتماعی و جغرافیائی ، چندان قدیمی نیست و شاید فقط به سال 1982 بر می گردد . به نوشته ی ژاک لوی ، این اصطلاح از سال 1982 (1) در کتاب جغرافیائی « سرزمین های زندگی روزانه » آمد و از آنجا متداول گردید .
(1) نویسنده ی این سطور در آن زمان دانشجوی دکتری « جغرافیای آمایش » ( گرایش آمایش شهری ) بود که هنوز دانشگاه اکس - مارسی تبدیل نام آن به رشته ی آمایش سرزمین را نمی پذیرفت .
اقتباس از :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
  نظرات ()
25 اصطلاح کلیدی یا مفاهیم اساسیِ آمایش شهری نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
 
 
25 اصطلاح کلیدی
یا
مفاهیم اساسیِ آمایش شهری
 
مجتمع
محدوده نفوذ شهری ( تعریف کارکردی )
محدوده ( تعریف آماری مرکز آمار )
بافت شهری
مرکز اداری یا مرکز تجاری
شهرستانهای چند قطبی ( تعریف مرکز آمار )
چند شهری
فضائی بیشتر شهری
گستردگی شهری
شهر اسلامی
کارکردهای شهری
سلسله مراتب شهری
کلانشهر
روستائی شدن
قطب ( تعریف مرکز آمار )
سیاستِ  شهر
  منطقه شهری
شبکه شهری
محوطه شهری
موقعیت
شهر فنون
واحد شهری ( تعریف مرکز آمار )
شهری کردن
شهر
شهر جدید
 
ترجمه ی تحت اللفظی نیست : اقتباس
منبع اصلی ( با مناسب سازی ) :
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LesMetropoles/Petit+lexique+de+lurbain
Petit lexique de l'urbain
PETIT LEXIQUE DE L’URBAIN
(Inspiré de www.crdp-Lyon.cndp.fr)
  نظرات ()
تفاوت آمایش سرزمین ، آمایش شهری ، و شهرسازی نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱۱/٦
 
تفاوت آمایش سرزمین ، آمایش شهری ، و شهرسازی
 
آمایش سرزمین حوزه ای اصولی از تمام علوم جفرافیائی است . تفاوت آمایش سرزمین با شهرسازی در این است که شهرسازی فقط به شهر می پردازد حال آنکه آمایش سرزمین رشته ای منحصر به آمایش فضای شهری نیست ؛ بلکه ، با وجود دربر داشتن آمایش شهری ، موضوعاتی دیگر را هم در بر می گیرد .
حوزه آمایش سرزمین ، که برخی آن را مضمونی منحصرا"فرانسوی می دانند ؛ سالهائی طولانی یکی از شعبات جغرافیا به حساب می آمده است .
امروز بسیاری از پژوهشگران مربوط بر این هستند که رشته ی آمایش سرزمین را رشته ای کاملا" مستقل از جغرافیا و شهر سازی معرفی کنند .
شایداز این رو باشد که متخصصان آمایش سرزمین را نه جغرافیدان و نه شهرساز ،بلکه فقط و فقط « آمایشگر » عنوان می کنند . *
 
* ترجمه ی تحت اللفظی نیست
 
منبع اصلی در ویکیپدیا به زبان فرانسه :
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
L'aménagement du territoire est également un champ disciplinaire des sciences géographiques. Il se différencie de l'urbanisme dans le sens où il n'est pas spécifique à l'aménagement des espaces urbains, même s'il reste lié à ce domaine. Le domaine de l'aménagement, qui est une notion exclusivement francophone[Informations douteuses] [?], a longtemps été classé parmi les champs de la géographie. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs[Qui ?] tendent à faire reconnaître cette discipline comme une science à part entière.
Les professionnels de l'aménagement du territoire sont appelés des aménageurs.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
  نظرات ()
6 - برنامه ریزی شهری . ضمائم برنامه نویسنده: alireza ayatollah.tehran.irani علیرضا آیت اللهی - ۱۳٩٥/۱۱/٥
ساختمان پلاسکو
6 - برنامه ریزی شهری  . ضمائم برنامه
ضمائم برنامه شامل مسائلی هستند که در فرایند یک برنامه ی معمولی نمی گنجند امٌا حسب اختصاصات و موارد خاص هر شهری وجودشان در برنامه ریزی آن شهر ضروری می شود :
- نشان دادن مناطق روی گسل زلزله
- نشان دادن مناطق سیل خیز
- تعیین مناطقی که عرض معابر نمی توانند مثلا" کمتر از 12 متر باشند
- مناطقی که نصب هرنوع آگهی تبلیغاتی ممنوع است
- در باره محل خدمات شهری در هر منطقه ؛ مثلا" پارک ها
- نشانی ساختمان هائی که از نظر معماری دارای اهمٌیت می باشند ...
و.....
 
منبع اصلی :
http://www.urbanisme-limoges.fr/images/globule.gif 
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر مبارک باد اصطلاح سرزمین : سرزمین شهرکجاست ؟ 25 اصطلاح کلیدی یا مفاهیم اساسیِ آمایش شهری تفاوت آمایش سرزمین ، آمایش شهری ، و شهرسازی 6 - برنامه ریزی شهری . ضمائم برنامه 5 - برنامه ریزی شهری . مجموعه قوانین و مقررات 4برنامه ریزی شهری : - اسناد تصویری در تابلوهائی به مقیاس یک دو هزارم خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) برنامه آمایش شهری - شهرسازی (2) بخش دوم : پروژه آمایش و توسعه پایدار خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی
کلمات کلیدی وبلاگ آمایش شهری (۳٠) علیرضا آیت اللهی (۱٥) برنامه ریزی شهری (۱٠) آمایش سرزمین (۱٠) جغرافیای شهری (٩) شهرسازی (۸) آمایش شهری چیست ؟ (٦) تعریف و مضمون آمایش شهری (٥) آمایش شهری در فرانسه (٥) شهرسازی عملی (٤) تعریف شهر در آمایش شهری فرانسه (۳) تعریف آمایش شهری (۳) سیاست آمایش شهری (۳) برنامه ریزی توسعه مبتنی بر فضای جغرافیائی (۳) فضای جغرافیائی (۳) مدیریت شهری (۳) مدیریت دولتی (٢) شهری (٢) تاریخچه (٢) فضای شهری (٢) مدیریت شهری (شهرداری) (٢) آمایش چیست ؟ (٢) شهر پایدار (٢) تعریف شهر (٢) قانون آمایش شهری (٢) اصطلاحنامه آمایش شهری (٢) امور آمایش شهری (٢) موضوعات آمایش شهری (٢) رشته ی تحصیلی آمایش سرزمین و شهر سازی (٢) آمایش شهری در فرانسه شهری (٢) اجتماعگرائی (٢) آمایش شهری در عمل (٢) آمایش سرزمین در ایران (٢) قوانین و مقررات شهری (٢) معنی و مفهوم شهرسازی (٢) قوانین و مقررات آمایش (٢) آمایش قانونی و اداری (٢) قانون آمایش سرزمین (٢) آمایش شهری - عملی (٢) شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات شهرسازی (٢) وظایف آمایشگر شهری (٢) مقدمات شهرسازی عملیاتی (٢) عملیات آمایش شهری (۱) آمایش شهری عصر حاضر (۱) اقتصادگرائی ( سرمایه داری ) (۱) نظام سیاسی متمرکز (۱) قانون مستقل آمایش سرزمین (۱) برنامه در فرانسه (۱) برنامه ریزی مختلط (۱) برنامه ریزی ارشادی (۱) تطابق برنامه های فرانسه با آمایش (۱) وظایف آمایشگر (۱) مجریان آمایش شهری (۱) مناقصه طرحها (۱) متخصصان آمایش (۱) سفارش کارفرما (۱) برنامه ریزی آمایش شهری (۱) پژوهش برنامه ای (۱) برنامه آمایش و توسعه شهری (۱) پروژه آمایش و توسعه پایدار (۱) خلاصه ای از یک برنامه آمایش شهری - شهرسازی (3) (۱) قواعد و مقررات شهری (۱) برنامه ارشادی (۱) برنامه آمایش شهری (۱) ضرورت نقشه جغرافیائی (۱) مقررات ساختمان سازی (۱) مقررات تعمیر ، گسترش و نوسازی (۱) ضمائم برنامه (۱) مناطق خطر (۱) مناطق اداری - خدماتی (۱) اصطلاحنامه شهری (۱) مفاهیم اساسی شهرسازس (۱) اصطلاحات اصلی آمایش شهری (۱) اصطلاح سرزمین (۱) سرزمین شهر (۱) یرزمین داخل محدوده (۱) ساخت محلٌه (۱) برنامه ریزی عملیاتی (۱) مصوبات آمایشی (۱) منابع آمایش شهری (۱) تاریخچه آمایش - شهرسازی (۱) تاریخچه شکل شهر (۱) آمایشدان (۱) قوانین و مقررات شهرسازی (۱) حقوق آمایش سرزمین (۱) آمایش عملیاتی (۱) گونه شناسی آمایش و شهرسازی (۱) کنفرانس هبیتات 3 (۱) مسیر توسعه شهری ایران (۱) مناطق تخصصی (۱) منطقه ای کردن (۱) کلٌی گرائی (۱) قوانین شهری (۱) فضای جغرافیائی شهری (۱) ارزشدهی به فضا (۱) جمعیت شهری (۱) مناطق محروم شهری (۱) منطقه شهری آسیب پذیر (۱) منطقه شهری نیاز به تحرک جدید (۱) منطقه شهری فقیر (۱) مناطق شهری اولویت دار (۱) مناطق شهری هدف نخست آمایش (۱) مناطق شهری حسٌاس (۱) گروه های هدف نخستین (۱) امور شهری (۱) تعریف آمایش سرزمین (۱) تعریف ساماندهی سرزمین (۱) تعریف ساماندهی شهری (۱) آسیب شناسی آمایش سرزمین (۱) معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین (۱) انجمن مطالعات آمایش سرزمین (۱) موضوعات آمایش (۱) زمین شهر (۱) ادب شهری (۱) آمایش سرزمین شهر (۱) پروفسور ژاکلین بژو گرنیه (۱) مضمون و محتوای مدیریت شهری (۱) سازمانهای شهری (۱) سیستم شهرها (۱) کارکرد شهرها (۱) طبقه بندی شهرها (۱) شهرسازی ( آمایش شهری ) (۱) شرایط فضائی توسعه (۱) تمرکز در شهر (۱) مصرف در شهر (۱) کار و شغل شهری (۱) مرکز تجاری شهر (۱) مرکز اداری شهر (۱) شهر های جدید (۱) آمایش شهر - سرزمین (۱) شهر و محیط زیست (۱) شهر - روستا (۱) جئوکنفلوآنس (۱) شهر شطرنجی (۱) اصالت زمین (۱) کاربری ها (۱) انتخاب زمین شهر (۱) مطالعه ی زمین شهر (۱) امکانات و تنگناها (۱) شهرهای شطرنجی (۱) تاریخچه آمایش شهری (۱) شورای عالی شهرسازی (۱) شهرسازی نظری (۱) مطالعات شهری (۱) فعایت های شهری (۱) تحلیل اطلاعات جغرافیائی کاربردی (۱) تئزیع بهینه تاسیسات و تجهیزات شهری (۱) رشته تحصیلی آمایش سرزمین - شهرسازی (۱) تغییر چهره جغرافیائی شهر (۱) آموزش آمایش شهری (۱) تحصیلات آمایش شهری (۱) آمایش در دانشگاه لیل (۱) آمایش در دانشگاه نانتر (۱) وظایف آمایش شهری (۱) آمایششهری چیست ؟ (۱) تعریف قانونی شهر (۱) کارکردهای آمایش شهری (۱) تاریخ شکل شهر (۱) معنی و مفهوم آمایش (۱) معماری (۱) امکان سنجی (۱) وزارت راه و شهرسازی (۱) منافع مردم (۱) مدیریت یکپارچه شهری (۱) نظام برنامه ریزی (۱) شکل شهر (۱) چند رشته ای (۱) تاریخ شهرسازی (۱) عباس آخوندی (۱) بودجه دولتی (۱) معانی آمایش (۱) ساماندهی یک محل (۱) حلٌ مسائل موجود شهردر جهت توسعه شهری (۱) تامین مسکن ساکنان (۱) هشت فصل اصلی آمایش سرزمین (۱) دست افزارهای آمایش شهری (۱) ابزار آمایشگری (۱) وظایف اصلی آمایش سهری (۱) واژه نامه آمایش شهری (۱) آمایش سرزمین چیست ؟ (۱) ساماندهی کشور (۱) مدیریت بخش عمومی (۱) آآمایش و جغرافیا (۱) آمایش و مدیریت (۱) مکان یا فضای جغرافیائی (۱) تامین مالی (۱) منابع مالی (۱) برنامه و بودجه (۱) نوسازی (۱) سازمان برنامه و بودجه (۱) عمران شهری (۱) برنامه توسعه (۱) شبکه شهری (۱) ساماندهی شهری (۱) دانشگاه سوربن (۱) مرکز شهر (۱) خلاصه ها (۱) طرح جامع شهری (۱) نمودارها (۱) تعریف آمایش (۱) آمایش روستائی (۱) مطالعات آمایش شهری (۱) اقتصاد شهری (۱) مکان (۱) شورای شهر (۱) فرانسه (۱) کنترل پروژه (۱) توسعه پایدار (۱) بخش عمومی (۱) بازسازی (۱) ویکیپدیا (۱) وزارت مسکن و شهر سازی (۱) روستائی (۱) محیط زیست (۱) بخش خصوصی (۱) وزارت کشور (۱) مدیریت پروژه (۱) شهر سازی (۱) مکان یابی (۱)
دوستان من آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مقتبس شعرنو - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( شعر panjere amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد هیئت و هیئت داری در شهریزد قلم ما architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ، شور من تهران ، آه تهران ! تهران ! . شاعران پارسی زبان شعرناب شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) پریسا پرتال زیگور طراح قالب